Järkmäne rannakiele tund on 18.06, kell 11, Virve külä laval.
Räägime lindujest, tiemat vedab Maarja Orusalu.