RANNAKIELE OBEDUS

RANNAKIELE TUNNID

Kerra kuuss saamme kogu, et olis üks aig rannakieless rääkimise ja sen oppimise jauss. Kampass on üäd rannakiele oskajad ja nied, kes obivad. 

Rannakielega tutvumiseks leiad programmid

PUHKAEESTIS.EE JA KESKKONNAHARIDUS.EE keskkonnast.

Loksa linna ring „MINU KODUPAIK“ Loksa kuoli algklassijelle. Riɳɳiss käüb sen oppeaestal 19 poissi ja tütrigu. Igel tunnil arjudamme rannakielt samate.