29.juunil saad toiste kaasass käüä Pedaspää külä vahel. Arhitekt Jaan Tiidemann rääkib, mes on rannaküläje ehidüksille eriomane.
Kell 11 saamme kogu Pedaspää piaduksess, sield lähemme kaheks tunniks kondima.
Kohviaig.
Rannarahva mängüd.
Lobedamme kella kahe aigu. Oda kaasa 5 €.

30.juunil, kell 11, Pärispää rahvamajass, saad kuulla rannakiele tulemisest ja olemisest, mingest judustab kielemies Santeri Junttila.Vahepääl odamme vähä ingepideks ja lobedamme kella kahe aigu. Oda kaasa 5 €

.Küsü lisa Riinald: 5145830