tiidekivi

2. ja 3. juulil on järjekordsed Rannakiele Päivät.

RANNAKIELE PÄIVIJE KAVA . 2022, JUULI KUU

2. JUULI, LAUPÄIV
10.00 Loksa, 10.15 Viinistü, 11.00 Pärispää, 12.00 Virve, 12.45 Tapurla,
13.30 Juminda, 14.45 Tammistu, 15.30 Liesi puod ja Sebaliiva,
16.30 Kolga-Aapla, 17.00 Pedaspä, 18.00 Loksa.
Oda kaasa rammupala vai miskit suurustamiseks! Liesi pue juures suurustamme, neh.
Bussisoidu iest täüdüb maksada 10€. Tulekust anna tiedä: televunil 5145830, vai
kirjuda riinalaanetu@gmail.com .

3. JUULI, PÜHÄPÄIV, PÄRISPÄÄ SELTSIMAJA
11.00 Odamme kohvi ja alustamme. 11.30 Reet Hiiemäe: „Väepaigast
viljakusriituseni, titekivide pärimuslikust tõlgendamisest“. 12.30 Rannakielisest
kirjavarast: Heli Kendra „Kärkä“, Veronika Nuter lauamäng
„Kivi kotti“, aabitsast, sanastigust ja mes plaanis teha. Lobetame 14-aigu.
Oda ühes 2 euru. Oidame rannakiele ja rantlase lahke miele au siess!