8. juulil Pärispä seltsimajass kell 11-14.30
Saabumiskohv
11.15 “Pisukase rantlase kieleoppe vihu” esmäesitlus
12-14.30 Ene Lukka-Jegikjani Kuussalu kihelkunnast kogutud lauluje, mängüje ja tantsuje tüötuba. Pillimängügä on tueks Heli Kendra.
Ene Lukka-Jegikjan on pärimüskultuuri kuolitaja ja oppejoud
TÜ Viljandi Kultuuriakadiemiass jm.
Ta pidäb tähtüsäks pärimüskultuuri väärtustamist nii igapäiväeluss kui ka hariduksess ja kultuuriss.
Heli Kendra on rantlane ja pilliobetaja.
Pisukane süömäpaus on oigel ajal.
Päivä osalustasu 10 euru


9. juulil Virve külä laval kell 12-14
Esineb Tartu nuorte ansambel “Kännu Peal Käbi” lauluje ja juttujegä suome-ugri rahvastest. Kaik laulud kostuvad uurali kieltess, rannakieless samate, neh.
Tule ise ja oda sepru kaasa!
Kerraldaja on Rannakiele Keskus
Raha ans juure Kuussalu vallavalitsus.