1. aprillil on Rannakiele Keskukse esimäne sünnüpäiv. Üäd onne ja tegemisriemu meile kaigille!

Sen aesta juoksul olemme:

  • kasvatand oma liikmeskunda ja aeva nuorempiele on rannakiel ja -kultuur tähtüs
  • saand Polisrahvaste Kuostüökoja liikmeks
  • kerraldand rannakiele nädälä üheskuoss Keskkonnaameti ja Pohiranna MTÜ-ga
  • jätkänd kodupaiga ja rannakiele obedust Loksa kuoliss
  • jätkänd igel kuul rannakiele tunde, karuona ajal kohtumme viebiss
  • saand valmis oma kodulehe

Aitümä, kuldased rantlased! Teigä kuoss on tore asju ede otta.