28 inimise – pisukaste ja suurte rantlaste –  kuostüöss sai valmis “Pisukase rantlase aabits” – üä oppevara kaigille algajaille.