Rannakeele Keskus on liitunud kaaspartnerina (associated partner) OWL+ projektiga.

OWL+ projekti eesmärgiks on aidata haridustöötajatel leida viise integreerimaks väheste ressurssidega ohustatud keeli erinevatesse õpitegevustesse. Projekti konsortsiumisse kuuluvad erinevad ülikoolid ja asutused, kes muuhulgas tegelevad ka latgali, mirandese, lõuna-saami ja lääne-friisi keelte arendamise ja õpetamisega. Lisaks luuakse projekti käigus interaktiivne käsiraamat keelte õpetamise paremate praktikatega ja näidetega ja tugevdatakse kogukondadevahelist suhtlust.

About

OWL+ projekt on rahastatud Erasmus+ programmist.