Järkmäne rannakiele tund on pühäl, 26.09 kell 11 Viinistu rahvajass