Järkmäne rannakiele tund on 15.08 kell 11 Virve laval, 3.-4.07 täüdüb olla rannakiele päivijel Jumindal-Virvel-Pärispel, sen kohta andamme tiedust