Järkmäne rannakiele tund on pühäl, 15. mail kell 11 Virve külä vabaohulaval.