HÜÄD EMÄKIELEPÄIVÄ PÄRISPÄ PUOLSAARE KÜLÄJEST!
ÜÄD EMÄKIELEPÄIVÄ JUMINDA PUOLSAARE KÜLÄJEST!
HEAD EMAKEELEPÄEVA KUUSALU KÜLADEST!

Nii kõlab tervitus Kuusalu valla esivanemate keeles- rannakeeles ja sisemaa keeles.
Kas mäletad, et:
– Kuusalu kihelkonna aladel on räägitud sajandeid kahte murret- sisemaal keskmurret ja rannaalal kirderannikumurret e rannakeelt
– Kuusalu rannakeelt on räägitud Kaberneemest Salmistuni ning Juminda ja Pärispea poolsaarel. Kuusalu rannakeel on üks eesti kirderannikumurde vanapärasemaid ja omapärasemaid murrakuid, milles leidub rohkelt sarnasusi soome keelega.
– Keskmurde baasil on kujunenud eesti kirjakeel, millele üheks oluliseks alusepanijaks on Eduard Ahrens, Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetaja