Järkmäne rannakiele tund

Järkmäne rannakiele tund on laupäiväl, 19. juunikuu päiväl kell 11 Virve küläplatsil. Näemme!